(bezieling)

Bezieling. Het is voor mij een woord als een kostbaar steentje dat je in je broekzak door de dagen draagt. Een steentje dat je af en toe tussen je vingers laat rollen, waar je krachten aan toeschrijft die je denkt niet in jezelf te kunnen vinden.

Bezieling. Het is een woord waar ik moeilijk vat op krijg, dat ik alsmaar opnieuw in de mond kan nemen zonder de precieze smaak ervan te kunnen omschrijven. Taalkundige umami. Het smaakt aards en spiritueel tegelijk, of op zijn minst ietwat mysterieus. En oeroud. Als iets dat losstaat van patronen, aannames en verwachtingen. Als iets dat ontspruit uit je eigen blauwdruk, het inzicht en de kennis die je vanbinnen hebt – is dat je ziel? Een innerlijk verlangen dat tot expressie wil komen, bijna moet komen.

Aardser klinkt bezieling als: begeestering, bevlogenheid, enthousiasme, geestdrift, hartstocht, inspiratie. Of dat waar je elke ochtend met plezier het warme bednest voor verlaat, wat je voortstuwt en bestemming geeft, dat je met passie en energie in de wereld wil zetten en waarmee je je met de wereld verbindt.

Tot zover. Dan rijzen de vragen, daar begint de fascinatie. Is iedereen bezield? Heeft iedereen een missie? Kan iedereen contact maken met die krachtige innerlijke inspiratie? Kan ik dat zelf wel? Wat bezielt me? Wat is mijn passie? In kranten en tijdschriften lees ik over mensen die een en al bezieling zijn. Zodanig dat ze er licht van lijken te geven. Hoe groter hun bezieling, hoe kritischer ik de mijne benader. Ja, ik hou best wel van schrijven. Het geeft me lust en rust. Maar is het schrijven mijn bestemming? Is schrijven de brandstof die me voortstuwt, die moeilijk te temmen valt en die ik in elke vezel van mijn lijf voel? Niet élke ochtend, precies…

De grootste fascinaties zijn vaak verbonden met een persoonlijk vraagstuk. De bezielingsqueeste brandt. Ik wil het weten. Waar je die brandende drang voelt. En hoe mensen die ik als bezield ervaar hun eigen bezieling ervaren. Ik ga naar hen op zoek. Ik wil hun licht laten schijnen. Op hun eigen vuur én vragen.

Voel jij die brandende drang in buik en bovenkamer en wil je dat graag delen? Dan hoor ik dat graag en maken we werk van een (bezield) gesprek.